Listă taxe


Taxele de studiu și administrative care pot fi plătite online

Link cuantumul taxelor de scolarizare anul I aprobat prin Hotărâre de Senat pentru anul universitar 2023-2024

Link cuantumul taxelor de scolarizare anii superiori pentru anul universitar 2023-2024

Link cuantumul taxelor administrative aprobat prin Hotărâre de Senat pentru anul universitar 2023-2024


Taxă de studii

În funcție de specializare (link)
pe an universitar
 • Se achită (în tranșe) de către studenții înmatriculați pe un loc cu taxă
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Taxa de studii

Taxă de înmatriculare

25 RON
pe ciclu de studiu
 • Se achită de către studenți la data înmatriculării
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Taxa de inmatriculare

Taxă de reînmatriculare

200 RON
pe ciclu de studiu
 • Se achită de către studenți la data reînmatriculării
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Taxa reinmatriculare

Taxă de examinare și eliberare certificat de competență lingvistică

20 RON
înainte de examinare
 • Se achită de către studenți în vederea realizării mobilităților academice și de către absolvenți pentru susținerea examenului de licență
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Certificat de competenta lingvistica - interni

Taxă diferență

35 RON
pe disciplină
 • Se achită de către studenți care beneficiază de mobilitate academică definitivă (veniți prin transfer de la alte universități)
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Taxă disciplină: Taxa diferenta

Taxă refacere credite

Taxă de studiu / 60
pe credit disciplină
 • Se achită de către studenții care au examene nepromovate, cu refacerea întregului parcurs al disciplinei
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Taxă disciplină: Taxa refacere credite

Taxă de reexaminare

40 RON
pe examinare
 • Se achită de către studenții care nu au promovat examenele în sesiunea de restanțe
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Taxă disciplină: Taxa reexaminare

Taxă de recuperare laborator

15 RON
pe oră
 • Se achită de către studenții de la domeniile fundamentale tehnice și medicale care au absentat la laboratoare
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Taxă disciplină: Taxe refacere laborator - pe 1 ora

Taxă de susținere teză doctorat

5000 RON
 • Se achită de către doctoranzi pentru susținerea tezei de doctorat
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Taxa sustinere teza doctorat

Taxă de înmatriculare / transfer / întrerupere program doctorat

500 RON
 • Se achită de către doctoranzi pentru înmatriculare / transfer / întrerupere studii
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Taxa de intrerupere / transfer / inmatriculare program Doctorat

Taxă de licenta

400 RON
 • Se achită de către absolventii promotiilor anterioare anului de studiu curent
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Taxa de licenta

Taxă de disertatie

400 RON
 • Se achită de către absolventii promotiilor anterioare anului de studiu curent
 • Selectați în pagina Plăți din UMS tipul de taxă: Altă taxă: Taxa de disertatie